DE | LT | RU
DE | LT | RU

Apie mus

Mes teikiame įvairias teisines konsultacijas ir teisinę pagalbą šalyje bei užsienyje. Mūsų advokatų kontora, dirbdama daugiausia su įmonėmis, ypač didelį dėmesį skiria individualiam klientų aptarnavimui, asmeninėms jų konsultacijoms ir ilgalaikiams santykiams su klientais. Pagrindinis mūsų teikiamų konsultacijų principas yra rasti praktinį Jūsų problemos sprendimą atsižvelgiant į ekonominę dalyko pusę. Mūsų advokatų kontora bendradarbiauja su patikimu advokatų ir mokesčių konsultantų tinklu.

Be abejo, kilus teisiniams ginčams mes galime atstovauti Jūsų interesams darbo ginčų, civilinių ir baudžiamųjų bylų teismuose, o taip pat ir administraciniuose bei socialinių bylų teismuose. Mes specializuojamės kelių eismą reglamentuojančioje teisėje, baudžiamąją atsakomybę už kelių eismo taisyklių pažeidimus reglamentuojančioje teisėje, taip pat viešosios tvarkos pažeidimų ir transporto teisėje.

Mielai atsakysime į Jūsų klausimus telefonu, faksu, skype, whatsapp, viber arba elektroniniu paštu.

Teisinės paslaugos JURIDINIAMS ASMENIMS

Transporto teisė ir Ekspedijavimo veiklą reglamentuojanti teisė

Norint užtikrinti saugų prekių transportavimą šalies viduje, o taip pat ir kertant valstybių sienas, reikia žinoti daugybę teisinių normų, kurios reguliuoja kelių, geležinkelių ir oro eismą. Teisės mėgėjui šios normos paprastai sunkiai aprėpiamos. Todėl svarbu laiku pasitelkti tinkamą teisinę pagalbą.

Advokatas Eswein-Bielauskas, profesionalus transporto ir ekspedijavimo teisės advokatas, kaip kompetentingas partneris gali Jums padėti sprendžiant visus šios teisės srities klausimus. Jūsų pavedimu jis paruoš visas būtinas sutartis, užtikrinančias Jūsų kroviniui optimalias bendrąsias sąlygas. Jis suteiks Jums taip pat ir teisinę pagalbą ginantis nuo nepamatuotų reikalavimų atlyginti žalą, išieškant skolas dėl neapmokėtų sąskaitų, prastovų ir kitų reikalavimų.

Norite gauti Transporto licenziją ar darbuotojų nuomos licenziją Vokietijoje? Mielai pakonsultuosime Jus apie visas licenzijų gavimo galimybes, pateiksime prašymus, parengsime dokumentus ir įteiksime Jums licenziją Jums į rankas.

Kelių eismo teisė

Jeigu susiduriate su kaltinimais dėl viešosios tvarkos pažeidimo arba dėl nusikalstamos veikos kelių eismo byloje, kreipkitės į advokatą Eswein-Bielauską, kuris mielai ir profesionaliai Jums padės. Jis patikrins sprendimą dėl piniginės baudos skyrimo (viršijus greitį, dėl negabaritinių krovinių vežimo ir t.t.) arba reikalui esant parengs į sėkmę orientuotą gynybos strategiją baudžiamajame procese. Įvykus autoįvykiui nedelsiant kreipkitės į mus. Mūsų profesionalūs žalos vertintojai atvyks į bet kurią Vokietijos vietą, įvertins padarytą žalą Vokietijos kainomis, o mes atliksime visą tolimesnį jos reguliavimą tiesiogiai be jokių tarpininkų ir išieškosime ne tik sugadintos transporto priemonės žalą, bet ir įmonės patirtą nuostolį negaunant pelno dėl sugadintos autotransporto priemonės.

Žalos atlyginimą reglamentuojanti teisė ir Neturtinės žalos atlyginimo teisė

Jeigu Jums dėl turto sugadinimo ar sveikatai padarytos žalos pateikti pernelyg dideli reikalavimai atlyginti neturtinę ar turtinę žalą, advokatas Eswein-Bielauskas padės nuo jų apsiginti. Jei tretieji asmenys padarė žalos Jūsų turtui ar sveikatai, jis pasirūpins, kad Jūsų pagrįsti reikalavimai būtų įvykdyti.

Tarptautinė teisė

Mūsų kontora siūlo Jums savo profesionalią pagalbą steigiant bendrovę šalyje arba užsienyje. Mes  padėsime Jums renkantis tinkamą teisinę verslo formą ir pasirūpinsime visais reikalingais dokumentais. Jei iš savo pusės to pageidausite, mes pateiksime Jums informaciją apie tarptautinės prekybos normas. Mes taip pat labai gerai nusimanome ir tokiose srityse kaip įmonės reorganizavimas ar likvidavimas.

Advokato Eswein-Bielausko kaip advokato veikloje ypatingas vaidmuo tenka pagalbai Vokietijos įmonėms, kurios auga ir dėl to savo veiklą pradeda Vidurio ir Rytų Europoje. Be to, jis kompetentingai padeda ir užsienio bendrovėms.

Esant pageidavimui suteikiame savo kontoros adresą naujai įkurtai bendrovei bei gaunamos korepondencijos kuravimo paslaugas.

Priverstinių teismo sprendimų vykdymo teisė

Jeigu Jūsų skolininkai nenori ar negali savanoriškai mokėti, mūsų kontora Jums mielai padės. Mes patarsime Jums dėl galimybės su vėluojančiu atsiskaityti skolininku sudaryti susitarimą dėl mokėjimo dalimis. Jeigu reikės, mes padėsime Jums kreipiantis į antstolį, patarsime dėl sąskaitos arešto ar skolos išieškojimo iš darbo užmokesčio.

 

Teisinės paslaugos FIZINIAMS ASMENIMS

Baudžiamoji teisė

Advokatas Eswein-Bielauskas, kvalifikuotas baudžiamosios teisės srities specialistas, turi sukaupęs dalykinę kompetenciją, kuri leidžia įgyvendinti Jūsų tikslus ir pasiekti tvarių rezultatų. Į jį galima kreiptis ir bendrosios baudžiamosios teisės klausimais, ir bylose, susijusiose su teisės pažeidimais dėl narkotikų, nepilnamečių ir jaunimo nusikalstamų veikų, o taip pat ir dėl sunkių nusikaltimų. Jis gali Jus ne tik ginti baudžiamojoje byloje, bet ir lydėti į visas apklausas ikiteisminio tyrimo metu.

Jeigu dingo Jūsų draugas, pažįstamas, giminaitis ar šeimos narys skambinkite mums nedelsdami ir mūsų kontora padės jį Jums surasti bei suteiks kavlifikuotą teisinę pagalbą ir tolimesnį atstovavimą.

Kelių eismo teisė

Jeigu susiduriate su kaltinimais dėl viešosios tvarkos pažeidimo arba dėl nusikalstamos veikos kelių eismo byloje, kreipkitės į advokatą Eswein-Bielauską, kuris mielai ir profesionaliai Jums padės. Jis patikrins sprendimą dėl piniginės baudos skyrimo (viršijus greitį ir t.t.) arba reikalui esant parengs į sėkmę orientuotą gynybos strategiją baudžiamajame procese. Įvykus autoįvykiui nedelsiant kreipkitės į mus. Mūsų profesionalūs žalos vertintojai atvyks į bet kurią Vokietijos vietą, įvertins padarytą žalą Vokietijos kainomis, o mes atliksime visą tolimesnį jos reguliavimą tiesiogiai be jokių tarpininkų ir išieškosime ne tik sugadintos transporto priemonės žalą, bet ir įmonės patirtą nuostolį negaunant pelno dėl sugadintos autotransporto priemonės.

Žalos atlyginimą reglamentuojanti teisė ir Neturtinės žalos atlyginimo teisė

Jeigu Jums dėl turto sugadinimo ar sveikatai padarytos žalos pateikti pernelyg dideli reikalavimai atlyginti neturtinę ar turtinę žalą, advokatas Eswein-Bielauskas padės nuo jų apsiginti. Jei tretieji asmenys padarė žalos Jūsų turtui ar sveikatai, jis pasirūpins, kad Jūsų pagrįsti reikalavimai būtų įvykdyti.

Darbo teisė

Advokatas Eswein-Bielauskas gali Jums kompetentingai patarti visais darbo teisės klausimais. Jis parengs Jums teisiškai tinkamą darbo sutartį arba išaiškins Jums su galiojančiais darbo santykiais susijusius klausimus (pavyzdžiui, dėl teisės į atostogas, viršvalandžių apmokėjimo, atleidimo iš darbo ar mobingo). Gavus pranešimą apie darbo sutarties nutraukimą, apsaugos nuo atleidimo iš darbo proceso metu jis gins Jūsų teises ir interesus.

Priverstinių teismo sprendimų vykdymo teisė

Jeigu Jūsų skolininkai nenori ar negali savanoriškai mokėti, mūsų kontora Jums mielai padės. Mes patarsime Jums dėl galimybės su vėluojančiu atsiskaityti skolininku sudaryti susitarimą dėl mokėjimo dalimis. Jeigu reikės, mes padėsime Jums kreipiantis į antstolį, patarsime dėl sąskaitos arešto ar skolos išieškojimo iš darbo užmokesčio.

Šeimos teisė

Esate sudarę santuoką kitoje šalyje ir norite ją nutraukti Vokietijoje, bet nežinote kaip? Mielai mūsų kontora Jus pakonsultuos ir parengs teismo procesinius dokumentus santuokos nutraukimo, vaiko išlaikymo ar turto padalijimo klausimais.

Paveldėjimo teisė

Paveldėjote turtą Vokietijoje ar kitoje šalyje, bet nežinote konkrečiai kokį ir kokio dydžio bei nuo ko pradėti? Šiuo klausimu taip pat padėsime ir surasime Jūsų paveldimą turtą bei parengsime visus reikalingus paveldėjimui dokumentus.

Advokatas Eswein-Bielauskas gimė 1979-06-05 Kaune, Lietuvoje. Po persikėlimo į Vokietiją 1993 m. nuo 1998 m. jis studijavo teisę Osnabriuko universitete, pagrindinės jo studijų kryptys buvo verslo teisė, mokesčių teisė ir baudžiamoji teisė.

Išlaikęs pirmąjį valstybinį egzaminą Eswein-Bielauskas atliko parengiamąją teisės praktiką Oldenburgo apygardos aukštesniajame federalinės žemės teisme ir jau tuo metu pagrindine savo veiklos sritimi pasirinko advokato veiklą. Nuo 2006 m. kaip advokatas jis įregistruotas Oldenburgo advokatų rūmuose ir užsiima savarankiška advokato veikla Osnabriuke.

Advokatas Eswein-Bielauskas jau nuo 1996 m. atlieka rusų ir lietuvių kalbos vertimus žodžiu ir raštu. 2004 m. jis tapo prisaikdintu vertėju žodžiu ir nuo tada greta savo pagrindinės profesinės advokato veiklos teisminiuose ir administraciniuose procesuose jis nuolat dalyvauja ir kaip vertėjas žodžiu. Advokatas Eswein-Bielauskas taip pat yra baudžiamosios teisės bei transporto ir logistikos teisės specialistas.